Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniku wyborów Sołtysa Sołectwa Biertowice Drukuj Email
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 13:41, odsłon: 456

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. wyborów Sołtysa Sołectwa Biertowice

 

 

         Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Biertowice stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/228/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Biertowice z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa Sołectwa Biertowice, które odbyły się w dniu 31 marca 2019 roku.

 

Sołtysem Sołectwa Biertowice został Król Kazimierz. 

 

Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Biertowice:

 

1)   Duda Szymon

2)   Flaga Grzegorz

3)   Kania Władysław

4)   Sowa Andrzej

5)   Śliwa Paweł

6)   Turek Sławomir

7)   Widlarz Michał.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Teresa Francuziak

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Biertowice w dniu 31 marca 2019 r.