Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik Drukuj Email
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:24, odsłon: 505

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik

 


Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Rudnik stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/321/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Rudnik z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2019 roku.

Sołtysem Sołectwa Rudnik została Góralik Zofia.

Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik:

1)    Blak Ryszard
2)    Dzidek Małgorzata
3)    Godzik Józef
4)    Malina Krzysztof
5)    Oliwa Józef
6)    Powroźnik Józef
7)    Serafin Paweł
8)    Syrek Małgorzata
9)    Szczepaniak Stanisław
10)    Szczurek Tadeusz


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Teresa Francuziak

 

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Rudnik w dniu 7 kwietnia 2019 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik w dniu 7 kwietnia 2019 r.