Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała Nr XXX/230/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku. Drukuj Email
wtorek, 24 lutego 2009 02:00, odsłon: 398

Uchwała Nr XXX/230/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 24 lutego 2009 r.
 
w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1,2,6 ustawy z dnia 07 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ?

 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§1.

 

1.Zakłada się z dniem 01 września 2009 r. Publiczne Gimnazjum w Rudniku zwane dalej ?szkołą?.
2.Akt założycielski stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Obwód szkoły obejmuje Sołectwo Rudnik.

 

§3.

 

Gimnazjum w Rudniku mieści się w budynku szkoły podstawowej.

 

§4.

 

Nadaje się statut Gimnazjum w Rudniku w brzmieniu Załącznika  Nr 2 do uchwały.

 

§5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

§6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha


Załącznik nr 1 - Akt Założycielski Szkoły Publicznej

Załącznik nr 2 - Statut Gimnazjum w Rudniku