Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Otwarte Konkursy Ofert Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2019 08:47, odsłon: 158

rops logo rgbOtwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,

(Uchwała nr 622/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), budowaniu pozytywnego wizerunku starości, rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości, prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów, budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych), włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr), rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).

 

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym:

  1. w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
  2. w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

 

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 10 maja 2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

 • przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu!

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.

 

Do pobrania: 

>>> Uchwała ZWM

>>> Regulamin konkursu

>>> Zasady przetwarzania danych osobowych

>>> Wzór oferty

>>> Umowa

>>> Sprawozdanie z realizacji zadania

>>> Oświadczenie

 

Spotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert oraz działań na rzecz małopolskich seniorów

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem w konkursie dotacyjnym na spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

 

Kraków

25 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, VII piętro

>>> Agenda spotkania

 

Tarnów

26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30

>>> Agenda spotkania

 

Brzesko

26 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Regionalne Centrum Kulturalno - Biblioteczne, Plac Targowy 10

>>> Agenda spotkania

 

Nowy Sącz

30 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3

>>> Agenda spotkania

 

Spotkania będą okazją do przekazania informacji dotyczących zasad ubiegania się o środki w ramach ogłoszonego w dniu 16.04.2019 r. otwartego konkursu ofert dedykowanego seniorom. Zostaną również zaprezentowane inne inicjatywy Samorządu Województwa realizowane w ramach polityki senioralnej.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod ww. numer telefonu do dnia 24.04.2019 r. do godz. 12:00.

 

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie