Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)IX sesja Rady Miejskiej w sułkowicach Drukuj Email
piątek, 24 maja 2019 13:01, odsłon: 271

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że IX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 maja 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.
7.    Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Sułkowice”.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu „Gościbia” w Sułkowicach;   
2)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady  Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
3)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych;
5)    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.