Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XIV sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
piątek, 25 października 2019 12:29, odsłon: 1234

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

31 października 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.       

3. Przyjęcie protokołu obrad XIII sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

8. Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników;

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułkowice za 2018 rok.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2018/2019.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

3)     określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Gminy Sułkowice;

4)     przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;

5)     przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2019.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Komunikaty i informacje.

15.Zamknięcie obrad sesji.

 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.