Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 107/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 Drukuj Email
piątek, 15 listopada 2019 15:04, odsłon: 59


Zarządzenie Nr 107/19

Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasistów i egzaminu gimnazjalnego oraz wynikami nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasistów i egzaminu gimnazjalnego oraz wynikami nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2018/2019.