Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Drukuj Email
poniedziałek, 31 października 2011 00:00, odsłon: 954

Zarządzenie Nr 102/2011
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)-
zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Sułkowic
Piotr Pułka

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 października 2011r.

Sprawozdanie