Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 45/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowia do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego. Drukuj Email
wtorek, 26 czerwca 2007 02:00, odsłon: 662

Zarządzenie Nr 45/07
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: powołania Komisji Zdrowia do rozpatrywania podań nauczycieli o  przyznanie   zasiłku pieniężnego.

            Na podstawie § 5 i 6  Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną  dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających  z  opieki zdrowotnej, będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice ( Załącznik do Uchwały Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. ) zarządzam, co następuje :

 


§ 1
Powołuję  Komisję  Zdrowia   do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego,  w  następującym  składzie:

  1. Rozalia Oliwa - Z-ca Burmistrza Gminy - Przewodniczący
  2. Alina Judasz - p.o. Kierownika Referatu OKiR - Członek
  3. Dorota Hodurek - Główny Księgowy Oświaty - Członek
  4. Zofia Gumularz - Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
  5. Maria Bochnia - Przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP

§ 2

Do zadań Komisji Zdrowia należy rozpatrzenie podań i przyznanie zasiłków pieniężnych dla osób, których podania spełniły kryteria zawarte w uchwale.


§ 3

Przewodniczący Komisji informuje wnioskodawców o fakcie przyznania zasiłku, bądź przyczynach oddalenia wniosku.


§ 4

Ze swoich czynności Komisja Zdrowia sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w pracach Komisji.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania