Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 80/09 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2008/2009 Drukuj Email
piątek, 30 października 2009 22:10, odsłon: 594

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych.

Zarządzenie Nr 80/09
Burmistrza
Gminy Sułkowice

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 Na podstawie srt. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) -

zarządzam, co następuje

 

§1


Przedłożyć Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu gimnazjalnego.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie za dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 80/09