Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-15: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
niedziela, 17 czerwca 2012 21:01, odsłon: 1521

 

Usługa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Numer: GP-15 wersja: 3 data utworzenia: 31.05.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 115)
Tel. 12 273 20 75, wew. 20
lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  • Wniosek
Informacje o opłatach:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Podstawa prawna:
  • art. 83, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
  • art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy. Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym w Sali Obsługi Klienta.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie i złożenie w referacie prowadzącym sprawę;
  • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez współwłaściciela;
  • Przewiduje się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;<\li>
  • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Formularze wniosków do pobrania: