Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



GP-15: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
niedziela, 17 czerwca 2012 21:01, odsłon: 1212

 

Usługa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Numer: GP-15 wersja: 3 data utworzenia: 31.05.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 115)
Tel. 12 273 20 75, wew. 20
lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  • Wniosek
Informacje o opłatach:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Podstawa prawna:
  • art. 83, art.90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
  • art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy. Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym w Sali Obsługi Klienta.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie i złożenie w referacie prowadzącym sprawę;
  • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez współwłaściciela;
  • Przewiduje się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;<\li>
  • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Formularze wniosków do pobrania: