Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-5: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 22:06, odsłon: 1539

 

Usługa: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-5 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Deklaracje: druki DN-1, DR-1, DL-1
  2. W przypadku korekty deklaracji wymagane są dokumenty uzasadniające korektę.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
 
Podstawa prawna:
  1. Art.6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
  2. Art.6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.).
  3. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Uwagi, informacje dodatkowe:
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:
druk DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
druki DR-1, DL-1 - do 15 stycznia każdego roku podatkowego ; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku
Formularze wniosków do pobrania: