Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:31, odsłon: 1262

 

Usługa: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-8 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
\ w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 • Dowód osobisty (do wglądu);
 • Podanie;
 • Jeżeli podanie dotyczy uzupełnienia:
  1. aktu urodzenia - odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka;
  2. aktu małżeństwa - odpisy skrócone aktów urodzenia małżonków;
  3. aktu zgonu - odpis skrócony aktu małżeństwa albo aktu urodzenia, w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa:
39,00 zł za decyzję

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
W większości przypadków decyzja wydawana jest w ciągu 2-3 dni od dnia złożenia podania wraz z kompletem dokumentów.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.
Podstawa prawna:
 1. Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 2. Art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w Sali Obsługi Klienta,
(parter, pokój nr 01).
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy aktu małżeństwa, wniosek powinien być złożony przez oboje małżonków. W przypadku, gdy podanie składa jedna osoba, Urząd wszczyna postępowanie administracyjne, ponieważ należy powiadomić drugiego małżonka o toczącym się postępowaniu.
Konieczność uzupełnienia aktu powstaje najczęściej w przypadku wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany podczas dokonywania takiego wpisu.
Formularze wniosków do pobrania: