Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-6: Rejestracja zgonów. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:33, odsłon: 1500

 

Usługa: Rejestracja zgonów.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-6 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
 1. Sporządzenie aktu zgonu.
 2. Wydanie karty zgonu dla celów pochowania zwłok.
 3. Wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu.
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew.19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia.
W celu rejestracji zgonu należy przedłożyć:
 1. Kartę zgonu wydaną przez lekarza stwierdzającego zgon.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
 3. Dowód osobisty współmałżonka (do wglądu).
 4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu).
 5. Podanie o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu zgonu (wniosek w załączeniu).
 6. Pismo potwierdzające odbiór unieważnionego dowodu osobistego zmarłego.
Informacje o opłatach:

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa:
22,00 zł za każdy kolejny odpis skrócony aktu zgonu powyżej 3 egzemplarzy;
33,00 zł za odpis zupełny aktu zgonu.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) - Prawo o aktach stanu cywilnego - art. 64-69.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił w skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:
 1. małżonek lub dzieci zmarłego;
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci;
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon;
 6. jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest zobowiązany Szpital lub Zakład.
Formularze wniosków do pobrania: