Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:36, odsłon: 1326

 

Usługa: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-2 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Należy złożyć podanie o wydanie zaświadczenia i pisemne zapewnienia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice
(parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew.19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Złożenie podania o wydanie zaświadczenia.
 2. Złożenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.
 3. Dowód osobisty (do wglądu).
 4. Jeżeli wniosek składa:
  1. panna/kawaler – odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  2. rozwiedziony / rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony;
  3. aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (oryginał) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  4. wdowa / wdowiec – odpisy skrócone aktu urodzenia i aktu zgonu małżonka.
W przypadku gdy akt stanu cywilnego znajduje się w księgach będących w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach, klient nie składa odpisów, ponieważ z aktów zostaną sporządzone bezpłatne notatki urzędowe.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa wynosi 38,00 zł - zaświadczenie o prawie zawarcia małżeństwa za granicą.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 86 85890006 0170 00000068 0012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Celem złożenia zapewnienia należy stawić się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu stałego zameldowania, a za granicą przed polskim konsulem.
Formularze wniosków do pobrania: