Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-3: Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
środa, 27 czerwca 2012 23:02, odsłon: 1401

 

Usługa: Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-3 wersja: 2 data utworzenia: 31.05.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 373 20 75, wew. 19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony druk - zgłoszenie pobytu stałego.
  2. Ważny paszport.
  3. Karta pobytu stałego.
  4. Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na osiedlenie się.
  5. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny dla lokalu.
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco (jedna sprawa wymaga około 15 min.).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U z 2002 r. Nr.236 poz.1999).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Zezwolenie na osiedlenie się - kartę pobytu stałego wydaje Wojewoda Małopolski, adres: Kraków ul. Basztowa 22. Wniosek składa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kraków ul. Przy Rondzie 6.
Formularze wniosków do pobrania: