Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-9: Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Sułkowice obywateli polskich. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
czwartek, 28 czerwca 2012 16:17, odsłon: 1287

 

Usługa: Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Sułkowice obywateli polskich.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-9 wersja: 2 data utworzenia: 31.05.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) i wypełniony złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 (parter, pokój nr 01) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dopisanie do rejestru wyborców - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 273 20 75, wew. 19
Odbiór decyzji - Referat Spraw Obywatelskich - osobiście lub decyzja może być doręczona za pośrednictwem poczty.
Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A do pobrania w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Spraw Obywatelskich.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
3 dni od daty wniesienia wniosku.
Podstawa prawna:
Art.19 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy /Dz.U.z 2011 r. Nr.21 poz.112/
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Myślenicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice.
Odwołanie zwolnione jest z opłat.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Formularze wniosków do pobrania: