Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:27, odsłon: 1384

 

Usługa: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-12 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.
 2. Jeżeli matka dziecka jest:
  1. panną - odpis skrócony aktu urodzenia matki (oryginał);
  2. rozwiedziona - odpis skrócony aktu urodzenia i aktu małżeństwa matki dziecka, z adnotacją o rozwodzie (oryginały);
  3. wdową - odpis skrócony aktu urodzenia i aktu zgonu małżonka matki dziecka (oryginał)
 3. Jeżeli uznanie dotyczy dziecka:
  1. nienarodzonego - zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciąże kobiety (oryginał);
  2. narodzonego - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał)
 4. Dowody osobiste matki dziecka oraz mężczyzny uznającego dziecko - do wglądu.
Informacje o opłatach:
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – około 30 minut.
Podstawa prawna:
 • Art. 43 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 • Art. 72-79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
 • Tryb odwoławczy:
  Od niniejszych czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
  Uwagi, informacje dodatkowe:
  Oświadczenie można złożyć przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a za granicą – przed polskim konsulem. Podczas uznania dziecka konieczna jest obecność zarówno ojca dziecka jak i jego matki, która musi wyrazić zgodę na uznanie. W rezultacie zostaje sporządzony protokół uznania dziecka. Jeśli uznanie dotyczy dziecka nienarodzonego, wówczas treść protokołu wpisuje się do księgi urodzeń i na wniosek klienta wydaje się odpis zupełny aktu urodzenia, na którym zamieszczona jest treść protokołu o uznaniu. Odpis ten należy przedstawić po urodzeniu dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas zgłoszenia urodzenia noworodka. Jeśli uznanie dotyczy dziecka narodzonego, wówczas protokół zostaje przesłany do USC, który sporządził akt urodzenia celem wpisania do aktu wzmianki dodatkowej o uznaniu.
  Formularze wniosków do pobrania: