Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:29, odsłon: 9606

 

Usługa: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-13 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie - podpisane przez obydwoje narzeczonych,
  2. Dokument, z którego wynika, iż przyspieszenie terminu ślubu jest ważnym powodem dla narzeczonych, np.
    1. zaświadczenie od lekarza potwierdzające co najmniej 3-miesięczną ciążę kobiety - jeżeli termin ma być skrócony z powodu ciąży kobiety;
    2. kserokopia biletów lotniczych - jeżeli termin ma być skrócony z powodu wyjazdu za granicę.
  3. Do odbioru decyzji konieczne jest posiadanie dowodu osobistego albo innego aktualnie posiadanego, ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
   39,00 zł za decyzję.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
1-2 dni.
Podstawa prawna:
Art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na Sali Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na skrócenie czasu miesięcznego oczekiwania na ślub cywilny tylko z ważnych względów, w praktyce jest to najczęściej sytuacja, gdy kobieta jest w ciąży ponad 3 - miesięcznej.

Ważne jest, aby wniosek złożyli oboje narzeczeni.

Formularze wniosków do pobrania: