Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie nr 116/2012 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Drukuj Email
środa, 31 października 2012 00:00, odsłon: 512

 

ZARZĄDZENIE NR 116/2012
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok

szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2011/2012.