Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Uchwały Rady Miejskiej - Oświata
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Odsłony
1 UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2019-05-20 25
2 UCHWAŁA NR VII/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych... 2019-05-20 20
3 UCHWAŁA NR XLIX/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2018-08-29 88
4 UCHWAŁA NR XLIX/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego ... 2018-06-18 68
5 Uchwała Nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół... 2018-01-30 46
6 UCHWAŁA NR XL/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice 2017-08-28 63
7 Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-16 256
8 Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 366
9 Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-01-30 160
10 Uchwała NrXXI/115/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice”. 2016-06-23 144
11 Uchwała Nr XLIII/339/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice. 2010-03-11 801
12 Uchwała Nr XXIII/186/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. 2008-09-25 670
13 UCHWAŁA Nr IX/57/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych... 2007-04-26 587