Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Konkursy
Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2017 r. Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:30

Zarządzenie Nr 45/17
Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXI/159/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”-

 

zarządzam, co następuje:

Więcej…
 
Zarządzenie nr 22/17 Bumistrza Gminy Sułkowice Drukuj Email
piątek, 10 marca 2017 11:23

ZARZĄDZENIE NR 22/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 3/17- ogłoszenie otwartego konkursu ofert Drukuj Email
środa, 04 stycznia 2017 16:57

ZARZĄDZENIE NR 3/17
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Drukuj Email
poniedziałek, 17 października 2016 14:31

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

    Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,

że w dniach od 24 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Więcej…
 
Zarządzenie nr 33/16 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2016r. Drukuj Email
czwartek, 07 kwietnia 2016 11:54

ZARZĄDZENIE NR 33/16
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2016r.

Więcej…
 
Zarządzenie 20/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Drukuj Email
czwartek, 10 marca 2016 14:10

ZARZĄDZENIE NR 20/16
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 10 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 5