Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy i wynajmu Drukuj Email
środa, 03 grudnia 2014 16:27

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy i wynajmu (przedłużenie umowy).

Pełna treść ogłoszenia

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających ... Drukuj Email
środa, 26 listopada 2014 12:18

Sułkowice, 26.11.2014 r.

GP.6220.5.2014


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 20.11.2014 r.
Pana Wiesława Stręk; 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną.”
zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 122/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2015 r. Programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza..." Drukuj Email
wtorek, 25 listopada 2014 14:49

ZARZĄDZENIE NR 122/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2015 r. Programu zdrowotnego
„Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży
z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015”.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
piątek, 21 listopada 2014 13:10

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, iż Gmina Sułkowice prowadzi w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z póz. Zm.) postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję drogową pn. „Budowa mostu na rzece Skawince wraz z rozbiórka istniejącej kładki” zgodnie z decyzją Starosty Myślenickiego z dnia 17.09.2013 roku nr 2/2013 znak: AB.6750.2.2013 oraz postanowieniem z dnia 27.09.2013 r. znak AB.6750.2.2013 nadający niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i postanowieniem z dnia 06.03.2014 r. znak: AB.6750.2.2013 prostujący oczywistą omyłkę przeznaczona została pod inwestycję drogową pn. „Budowa mostu na rzece Skawince wraz z droga dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki”.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych Drukuj Email
piątek, 31 października 2014 09:27

 

pois

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych i wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego działek pod wykup pod budowę przepompowni w ramach zadania 5a "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap VI".

Pełna treść ogłoszenia.

 
Zaproszenie do składania propozycji cenowej Drukuj Email
wtorek, 21 października 2014 15:23

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do składania propozycji cenowej na:

Nakręcenie filmu promocyjnego podczas uroczystości otwarcia rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Biertowicach.

Pełna treść zaproszenia

 
Zebrania w sprawie kanalizacji ulic Kowalskiej, Na Węgry i 11 Listopada Drukuj Email
czwartek, 04 września 2014 08:05

Burmistrz Gminy Sułkowice Serdecznie zaprasza mieszkańców Sułkowic z terenów objętych budową nowej sieci kanalizacyjnej (ul. Kowalska, ul. Na Węgry, ul .11 Listopada) na spotkanie w sprawie procedury przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w strażnicy OSP w Sułkowicach w następującej kolejności:

  • w dniu 9 września 2014 roku godz. 18.00 mieszkańcy ulicy 11 Listopada oraz ulicy Kowalskiej od skrzyżowania z ulicą Wolności do mostu Unijnego,
  • w dniu 10 września 2014 roku godz. 18.00 pozostali mieszkańcy ulicy Kowalskiej oraz części ulicy Na Węgry do Państwa Skorut (ul. Na Węgry nr 107)
  • w dniu 11 września 2014 roku godz. 18.00 Pozostali mieszkańcy ulicy Na Węgry, ulicy Starowiejskiej oraz mieszkańcy części Harbutowic objęci projektem (Głębiec). 
Wykonanie podziału działek przez geodetę Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 13:13

 

pois

Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie podziału działek przez geodetę zlokalizowanych w Sułkowicach i Harbutowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

 

 
Dostawa tablic informacyjnych Drukuj Email
środa, 06 sierpnia 2014 13:03

Urząd Miejski w Sułkowicach

zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu

 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 22 z 30