W ramach działań LGD Drukuj
piątek, 15 listopada 2013 14:16, odsłon: 1551

Powstaje monografia stowarzyszeń z gminy Sułkowice

Spotkanie organizacyjne poświęcone temu wydawnictwu, połączone z dyskusją panelową o dokonaniach, problemach i nadziejach stowarzyszonych, odbyło się w gimnazjum w Sułkowicach we wtorek 12 listopada 2013 r. Monografię opracowuje Urząd Miejski w Sułkowicach. Wydawnictwo otrzymało dofinansowanie z funduszów europejskich. Umowę w tej sprawie burmistrz podpisał wiosną z urzędem marszałkowskim.

 

Po co monografia?

W zamierzeniu publikacja adresowana jest do samych stowarzyszeń i do mieszkańców naszej gminy. Ma zawierać informacje o ich działalności, by ludzie wiedzieli, z czym można się do której organizacji zwrócić, a także pomóc chętnym w podjęciu decyzji, w której z nich widzieliby pole do własnej działalności. Praca nad tworzeniem monografii ma też służyć do zdiagnozowania potrzeb, problemów oraz dążeń organizacji i grup.

 

Pierwsze kroki

Wtorkowe spotkanie poprzedziła wizyta członka kolegium redakcyjnego w każdej organizacji z zaproszeniem i ankietą do wypełnienia. Ankietę opracował socjolog Wojciech Kowalik, pracownik Wydziału Zarządzania AGH, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz International Sociological Association i European Sociological Association. Ankieta zawiera podstawowe informacje o organizacjach. Wojciech Kowalik pomagał też w wypełnianiu ankiet oraz moderował kilkugodzinną dyskusję. W czasie gdy uczestnicy dyskutowali, pracownik UM skanował na miejscu materiały archiwalne przyniesione na spotkanie.

 

"Co gryzie" stowarzyszonych?

Wypowiedzi podczas dyskusji i sam przebieg spotkania, a także wypowiedzi bezpośrednie wykazały m.in. że:

- organizacje działające na terenie gminy dość szczelnie pokrywają obszary życia społecznego i stwarzają możliwość zaangażowania się każdej zainteresowanej osobie;

- znacząca część stowarzyszeń powstawała od roku 2008, a co roku od tej daty rejestrowane są nowe, wyznaczające sobie kolejne zadania;

- charakter naszych organizacji jest bardzo zróżnicowany - od takich "potentatów"- społeczników jak ochotnicze straże pożarne, poprzez charytatywne, działające na rzecz szkół, osób niepełnosprawnych, organizacje sportowe, kobiece po stowarzyszenia oparte o zainteresowania i hobby;

- organizacje prowadzą szeroko zakrojoną działalność, jednak część z nich boryka się ze zbyt małą liczbą osób aktywnie działających w obrębie stowarzyszenia;

- większość reprezentowanych stowarzyszeń może się poszczycić znaczącymi osiągnięciami;

- istnieje za słaby przepływ informacji między stowarzyszeniami, a próby współdziałania stowarzyszeń podejmowane są zbyt rzadko (pozytywnym przykładem jest współdziałanie stowarzyszeń gospodyń w ramach grupy dożynkowej "Sułkowicka podkowa", współdziałania organizacji charytatywnych i straży pożarnych);

- organizacje zbyt małą wagę przywiązują do autopromocji, nie przekazują informacji do mediów o swoich działaniach, a wiedza na ich temat nie jest powszechna w społeczeństwie;

- największym problemem wymienianym przez przedstawicieli stowarzyszeń są sprawy związane z księgowością, planowaniem projektów i rozliczaniem funduszy zewnętrznych oraz wszelką "biurokracją".

 

Jak sobie radzić?

Z wypowiedzi uczestników spotkania wynika, że monografia przygotowywana przez gminę i LGD ma szanse stać się nie tylko bazą informacji o stowarzyszeniach, ale też przyczynić się do tworzenia forum współpracy między organizacjami. Jak sugerował prowadzący spotkanie Wojciech Kowalik, część problemów organizacje mogłyby rozwiązywać wspólnie, dzieląc się doświadczeniami. Mogłyby też np. tworzyć wspólne projekty i rozszerzać działania na większą grupę adresatów. Obecny na spotkaniu wiceprezes LGD Między Dalinem i Gościbią Adam Gumularz poinformował też, że doradztwo i pomoc przy tworzeniu małych projektów z osi Leader prowadzą bezpłatnie biura LGD w Sułkowicach i w Myślenicach. Wiele działań wspomagających stowarzyszenia w ich "biurokratycznych" zmaganiach podejmuje nasz Ośrodek Pomocy Społecznej (organizując szkolenia, z których mogą korzystać członkowie stowarzyszeń, np. w ramach projektu "Aktywni Razem" prowadzone było szkolenie dla liderów organizacji i grup nieformalnych, regularnie prowadzone są kursy komputerowe, językowe itp.). Urząd Miejski i LGD cyklicznie organizują konferencje informujące o aktualnych możliwościach i propozycjach dla stowarzyszeń. Gmina powierza stowarzyszeniom liczne zadania w ramach konkursu ofert.

 

Co dalej?

Kolejnym etapem pracy nad monografią będą bezpośrednie spotkania redaktorów książki ze stowarzyszeniami. Monografia zostanie wydana w pierwszym kwartale przyszłego roku, a spotkanie podsumowujące, połączone z wręczeniem książki stowarzyszeniom odbędzie się przed Wielkanocą 2014 roku.

(awz)

 

 

loga stow