Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Drukuj
poniedziałek, 18 listopada 2013 11:14, odsłon: 182

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje,
że w dniach od 29 października – 8 listopada 2013 r.
przeprowadzone zostaną konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu „Programu….” w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2014.
 Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01), w wyżej określonym terminie.
 Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 29 października 2013 r.

 Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Sułkowice, 21 października 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 88/2013 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE