Zaproszenie do bazy organizacji pozarządowych w Gminie Sułkowice Drukuj
środa, 18 lipca 2012 12:39, odsłon: 202


Organizacje, które chciałyby uzyskać wpis do bazy danych organizacji pozarządowych bądź zmianę wpisu powinny w tym celu złożyć:
   1) wypełniony formularz „Ankiety” zawierający dane dotyczące organizacji (formularz do pobrania poniżej);
   2) aktualny wypis z KRS, innego rejestru lub ewidencji;
   3) Statut organizacji.
Niniejsze dokumenty (kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji (pok. 228) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice.
Przekazane informacje - o istniejących i nowo powstałych organizacjach na terenie Gminy Sułkowice - będą wprowadzane na bieżąco do bazy danych.
Mając na uwadze aktywną działalność organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszej Gminy z samorządem gminnym, serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy.

 

Ankieta dla organizacji pozarządowych