Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". Drukuj
czwartek, 11 października 2012 12:35, odsłon: 778

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach 19 - 29 października 2012 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Celem konsultacji będzie poznanie Państwa uwag i opinii do projektu "Programu...." w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowanie wspólnego stanowiska co do programu współpracy w roku 2013.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można:

  1. przesyłać listownie - na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
  2. złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

 

Projekt Programu podlegający konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy nie później niż w dniu 19 października 2012 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Burmistrz Gminy

/-/ Piotr Pułka

Sułkowice, 11 października 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

 

Formularz konsultacji

 

Dodano 19.10.2012 r.:

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013