Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ... Drukuj
wtorek, 04 marca 2014 14:33, odsłon: 586

Zarządzenie Nr 24/2014
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 4 marca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 4 marca 2014 r.

Załącznik Nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego