Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ... Drukuj
wtorek, 03 lutego 2015 23:31, odsłon: 606

ZARZĄDZENIE NR 7/15
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

Zarządzenie Nr 7/15 z dnia 3 lutego 2015 r.

Oferta realizacji zadania publicznego.doc

Ramowy_ wzór_ umowy.doc

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc