Konkurs ofert na na pożytek publiczny Drukuj
środa, 31 stycznia 2018 14:52, odsłon: 755

kontur gminy z herbami poziom miniKonkurs ofert na pożytek publiczny

Burmistrz ogłosił tegoroczny konkurs ofert na dofinansowanie działań z zakresu pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty do 22 lutego 2018.

Konkurs obejmuje dziąłania z zakresu:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 10/18

Burmistrza Gminy Sułkowice 

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - oferta realizacji zadania publicznego (DOC)

Załącznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (DOC)