Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej Drukuj
piątek, 16 lutego 2018 13:27, odsłon: 971

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) -

ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej

w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/18 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji