Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Drukuj
wtorek, 19 lutego 2013 18:02, odsłon: 476

ZARZĄDZENIE NR 15/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lutego 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/2013BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.