Podziękowania dla organizacji pozarządowych Drukuj
czwartek, 28 marca 2013 14:51, odsłon: 2870

 

27 marca na uroczystym spotkaniu Burmistrz wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych:

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA w Harbutowicach

Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach

Komitet Społeczny Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" przy Gimnazjum w Sułkowicach

Komitet Społeczny Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" przy Szkole Podstawowej w Harbutowicach

Komitet Społeczny Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" przy Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce

Muzyczna Parantela

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach

Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach

Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach

Stowarzyszenie Gospodyń KALINA w Rudniku

Stowarzyszenie Gospodyń SWOJSKIE KLIMATY w Krzywaczce

Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach

Izba Tradycji w Sułkowicach

Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

OSP w Biertowicach

OSP w Harbutowicach

OSP w Krzywaczce

OSP w Rudniku

OSP w Sułkowicach

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rudnika DIABELSKI KAMIEŃ

Zarząd Gminny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Sułkowicach

Klub Sportowy Gościbia Sułkowice

Ludowy Klub Sportowy RUDNIK

Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

Uczniowski Klub Sportowy "Plon" przy ZPO w Krzywaczce

Uczniowski Klub Sportowy KATANA przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

Ludowy Klub Sportowy CISY Harbutowice

Klub Sportowy DELFIN