XIV sesja Rady Miejskiej Drukuj
piątek, 25 października 2019 12:29, odsłon: 850

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

31 października 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.       

3. Przyjęcie protokołu obrad XIII sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

8. Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników;

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułkowice za 2018 rok.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2018/2019.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

3)     określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Gminy Sułkowice;

4)     przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;

5)     przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2019.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Komunikaty i informacje.

15.Zamknięcie obrad sesji.

 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.