Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów komisji wyborczych Drukuj
piątek, 26 kwietnia 2019 21:45, odsłon: 115

INFORMACJA

 

Komisarza Wyborczego w Krakowie III

 

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Sułkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

 

§ 1.

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia do dnia 29.04.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

 

 

- Nr 2, w liczbie 2, 

 

- Nr 3, w liczbie 1, 

 

- Nr 4, w liczbie 1, 

 

- Nr 5, w liczbie 1, 

 

- Nr 6, w liczbie 2, 

 

- Nr 7, w liczbie 3, 

 

- Nr 9, w liczbie 2, 

 

 

§ 2.

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

 

 

§ 3

 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

 

Bartłomiej Migda