SO-11: Dopisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. Drukuj
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
czwartek, 30 września 2010 13:27, odsłon: 1278

 

Usługa: Dopisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-11 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 (parter, pokój nr 01) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dopisanie do spisu wyborców - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 273 20 75, wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B oraz deklaracja do wniosku B.
  2. Dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
Informacje o opłatach:
Brak opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Natychmiast po wniesieniu wniosku.
Podstawa prawna:
  1. Art.1 1 ust. 7-9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej/ tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr.190 poz.1360 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym pastwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr.42 poz.388 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi wpisywani są do rejestru wyborców na własny wniosek nie później niż 30 dnia przed dniem wyborów, w których zamierzają uczestniczyć.
Formularze wniosków do pobrania: