Zebranie wiejskie w Biertowicach Drukuj
wtorek, 10 marca 2015 19:10, odsłon: 525

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice

zapraszają Mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu 15 marca 2015 roku
(niedziela) o godz. 17:00

w Gminnym Centrum Ekologicznym
w Biertowicach (siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sułkowicach).


Tematy zebrania:
1.    Sprawozdanie Sołtysa o realizacji zadań i działalności Sołectwa Biertowice za rok 2014.
2.    Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2014 roku i planach na rok 2015.
3.    Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa Biertowice na rok 2015.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zapytania i wolne wnioski.