Rewitalizacja w Harbutowicach Drukuj
piątek, 29 listopada 2019 09:05, odsłon: 875

plan rewitalizacji Dofinansowanie do terenu rekreacyjnego w Harbutowicach


W przyszłym roku w centrum Harbutowic powstanie teren rekreacyjny dedykowany wszystkim Mieszkańcom, wyposażony w plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną.

Zagospodarowany zostanie również teren wokół placu i siłowni.
Spośród złożonych 64 wniosków w naborze w ramach 11 Osi Priorytetowej, Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów w całym województwie, w tym nasz.

Wartość projektu to 426 238,28 zł, w tym dofinansowanie 316 859,17 zł.

Dzięki realizacji tego zadania w naszej gminie powstanie kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu.

rewitalizacja harbutowice