XLV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 23 maja 2014 08:56, odsłon: 431

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

29 maja 2014 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w Sułkowicach (Rynek 6), o godz. 15.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.   
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy w 2013 r.
 9. Przedłożenie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej” za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr LIII/392/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości;
  2. przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program aktywności lokalnej dla Gminy Sułkowice na lata 2014-2015”;
  3. wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
  4. zmiany Uchwały Nr XLIV/286/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów i wniesienie wpisowego do Spółdzielni Socjalnej „PODKÓWKA” w Sułkowicach;
  5. poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699).
 11.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Komunikaty i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.