Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach Drukuj
czwartek, 27 czerwca 2019 14:50, odsłon: 1302

Sułkowice, 27 czerwca 2019 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
IM. KS. JÓZEFA SADZIKA W SUŁKOWICACH

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, została wybrana

 Pani Małgorzata Dzidek. 

 

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować Burmistrzowi Gminy Sułkowice jako kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach Panią Małgorzatę Dzidek.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          

Pani Małgorzata Dzidek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i testu wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

                                                                                              

Burmistrz Gminy Sułkowice

Artur Grabczyk