Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umów). Drukuj
piątek, 23 sierpnia 2019 11:30, odsłon: 613

Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umów).

 

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy w m2

Położenie i opis

nieruchomości

Ustalony czynsz

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Okres na jaki zostanie zawarta umowa

1

 

działka nr 307/2

 

 

186 m2

 

Sułkowice, ul. Sucha Góra, ( wąski pas gruntu leżący pomiędzy działkami numer:

307/1 i 307/3, stanowiącymi własność Dzierżawcy – przeznaczenie, drobne uprawy polowe

74,40 zł

w stosunku rocznym (bez VAT) 

61 MU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

5 lat (łączny okres trwania umowy to 32 lata)

2

część działki  

 nr 613/1

15 m2

Sułkowice, ul. Szkolna (grunt pod  garażem blaszakiem

15 zł + VAT  w stosunku miesięcznym

 

3 MW-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDW

5 lat (łączny okres trwania umowy to 10 lat)

3

część działki

nr 1924/28

700 m2

Rudnik, ul. Szkolna (osiedle nad Szkołą)

- przeznaczenie, drobne uprawy polowe

   219 zł  w stosunku rocznym (bez VAT)

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej

Jednorodzinnej

3 lata (łączny okres trwania umowy to 13 lat)

  

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 21 dni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.).

 

 

Sułkowice, dnia 23.08.2019 r.