Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach Drukuj
środa, 24 października 2012 20:21, odsłon: 949

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach - ul. Szkolna 9, stanowiącego własność Gminy Sułkowice.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2012r o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.


Warunki przetargu

  • Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej (konieczność doprowadzenia we własnym zakresie wody).
  • Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.
  • Wadium w wysokości 300-zł należy wpłacić do dnia 21.11.2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr 75 85890006 0170 0000 0068 0016 (kwota ta w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie).
  • Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wynajmującego.
  • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

    Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48.

Sułkowice, dnia 24.10.2012 r.