Obwieszczenie Drukuj
wtorek, 22 maja 2018 13:32, odsłon: 206

Sułkowice, 22.05.2018 r.

GP.6150.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 b ust. 1 e Ustawy Prawo Łowieckie Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dotycząca Koła Łowieckiego ,,ORZEŁ” – obwód łowiecki nr 143 - znajduje się pod adresem: Jasienica 5, 32-400 Myślenice:

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 22.05.2018 r.