Osiedle Sułkowice Drukuj
odsłon: 3483

Rada Osiedla Sułkowice - kadencja 2019-2024

 

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA SUŁKOWICE I ZARZĄDU OSIEDLA SUŁKOWICE:

JÓZEF JOŃCZYK

 

ORGAN WYKONAWCZY - ZARZĄD OSIEDLA SUŁKOWICE

Członkowie Zarządu Osiedla Sułkowice:

1. Jończyk Józef - Przewodniczący
2. Hołda Józef - Zastępca Przewodniczącego
3. Górka Adam - Członek Zarządu
4. Kuchta Krzysztof - Członek Zarządu

 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY - RADA OSIEDLA SUŁKOWICE

Członkowie Rady Osiedla:

1. Bargieł Adam
2. Boczkaja Stanisław
3. Fus Mariusz
4. Garbień Piotr
5. Gielata Krzysztof
6. Górka Adam
7. Hołda Józef
8. Jędrzejowski Janusz
9. Jończyk Józef
10. Kuchta Krzysztof
11. Kurek Rafał
12. Latoń Magdalena
13. Łącki Benedykt
14. Sroka Ryszard
15. Stręk Tomasz