Sołectwo Biertowice Drukuj
odsłon: 2927

Sołectwo Biertowice - kadencja 2019-2024

ORGAN UCHWAŁODAWCZY - ZEBRANIE WIEJSKIE

 

ORGAN WYKONAWCZY - SOŁTYS SOŁECTWA BIERTOWICE

KRÓL KAZIMIERZ ADAM

 

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.


Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Biertowice:

1. Duda Szymon
2. Flaga Grzegorz
3. Kania Władysław
4. Sowa Andrzej
5. Śliwa Paweł
6. Turek Sławomir
7. Widlarz Michał