Sołectwo Rudnik Drukuj
odsłon: 4014

Sołectwo Rudnik - kadencja 2019-2024

 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY - ZEBRANIE WIEJSKIE

 

ORGAN WYKONAWCZY - SOŁTYS SOŁECTWA RUDNIK

GÓRALIK ZOFIA

 

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Rudnik:

1. Blak Ryszard
2. Dzidek Małgorzata
3. Godzik Józef
4. Malina Krzysztof
5. Oliwa Józef
6. Powroźnik Józef
7. Serafin Paweł
8. Syrek Małgorzata
9. Szczepaniak Stanisław
10. Szczurek Tadeusz